Vi vil skabe en efterskole med en musisk, kunstnerisk og gastronomiskprofil, kombineret med højskolevirk- somhed i form af uge- og dagskurser – alt sammenhvilende på det grund- læggende princip bæredygtighed.

Baaring Efterskole & Højskole vil i sko- lens undervisning og dagligdag skabe et kreativt, innovativt og bæredygtigt miljø med rum til fordybelse og fæl- lesskab – et inkluderende frirum med plads til at udvikle sig personligt, fagligt og kunstnerisk.
Vi vil skabe et ståsted i midten af Danmark hvor mennesker bliver inspirerede til at virkeliggøre idéer og drømme sammen med andre i en demokratisk verden lige midt i et lille aktivt lokalsamfund fuld af skaberkraft.

Skolen vil være en aktiv medspiller i lokalmiljøet, samarbejde med lokale institutioner, foreninger og virksomhe- der, samt bidrage med arrangemen- ter, liv, arbejdspladser og byfornyelse. Vi ønsker på alle måder at blive det kulturelle kraftcenter Vestfyn har behov for.